Categories
My Blog

Chia sẻ bài mẫu Opinion Essay

Bạn chuẩn bị phải hoàn thành một bài Opinion Essay nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Hãy tham khảo ngay bài mẫu Opinion Essay mà nhanlamassignment.com chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé.

Chia sẻ bài mẫu Opinion Essay

>>> Xem thêm: Cách viết bài Opinion Essay chi tiết nhất

The modern world is a fickle place when you think about it. We are becoming more educated than any of our past generations, yet this is ironically leading to more irrationality than ever before. Why is this? Typically education should lead to reason, reason to understanding, and understanding to a more open dialogue between parties, powers, and individuals. Instead, it seems we’re merely shouting over each other to show how smart we are. This is because we’re in the process of neglecting a critical aspect of our education, that is the element of the sacred.

Thế giới hiện đại là một nơi hay thay đổi khi bạn nghĩ về nó. Chúng ta đang được giáo dục nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trong quá khứ của chúng ta, nhưng điều này thật trớ trêu dẫn đến sự bất hợp lý hơn bao giờ hết. Tại sao lại thế này? Thông thường giáo dục nên dẫn đến lý do, lý do để thấu hiểu và hiểu được một cuộc đối thoại cởi mở hơn giữa các bên, quyền hạn và cá nhân. Thay vào đó có vẻ như chúng ta chỉ đơn thuần la hét nhau để cho thấy chúng ta thông minh như thế nào. Điều này là do chúng ta đã bỏ qua một khía cạnh quan trọng của giáo dục của chúng ta, đó là yếu tố thiêng liêng.

Education and the western world is becoming increasingly secular, meaning we are denying the value or serious consideration of sacredness. In short, sacred means spiritual or Godrelated. We shy away from it in Western circles because sacred isn’t something objectively observed or testable. Instead, it’s informed by spiritual practice, tradition, and feeling. These are elements we’d sooner leave out of modern discourse, but I believe by doing so we’re blinding ourselves to a critical realm of human experience and education. 

Giáo dục và thế giới phương tây đang ngày càng trở nên thế tục, có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị hoặc xem xét nghiêm túc về sự linh thiêng. Nói tóm lại, thiêng liêng có nghĩa là tâm linh hoặc có liên quan. Chúng tôi né tránh nó trong giới phương Tây bởi vì thiêng liêng là thứ gì đó không khách quan để có thể quan sát hay kiểm tra. Thay vào đó, nó hiện diện bằng thực hành tâm linh, truyền thống và cảm giác. Đó là các yếu tố chúng ta sớm tách rời khỏi diễn ngôn hiện đại, nhưng tôi tin rằng làm như vậy là chúng ta đang tự làm mờ mắt chính mình đối với một lĩnh vực quan trọng của kinh nghiệm và giáo dục của con người.

To deny serious observation and engagement with sacredness leads to an educational disadvantage, assuming that we agree that education means being informed or well-versed in a variety of topics. There is a whole range of human experience, history, and culture that becomes obsolete should we deny the sacred. At the surface level, denying the sacred aspect of humanity to focus solely on the physical will essentially de-educate us in two ways. 

Việc từ chối quan sát nghiêm túc và tham gia với sự linh thiêng dẫn đến một sự bất lợi trong nền giáo dục. Giả sử rằng chúng ta đồng ý rằng giáo dục có nghĩa là được thông báo hoặc thành thạo trong một hoặc nhiều chủ đề. Có một loạt các kinh nghiệm, lịch sử và văn hóa của con người trở thành lỗi thời nên chúng ta từ chối sự linh thiêng. Ở cấp độ bề mặt, phủ nhận khía cạnh thiêng liêng của nhân loại để tập trung vào vật chất về cơ bản là giáo dục chúng ta theo hai cách.

First, to assert that human endeavors are best dedicated to things that can only be observed with reason and tested with the scientific method would alienate us from a vast amount of cultures. A large amount of African, Asian, eastern-European, and Latin-American cultures base their way of life, wisdom, and existence around what they perceive to be spiritual realities. If we limit our serious engagement to merely the physical, we forfeit our chances to glean and learn from the history, experience, and philosophies of cultures such as these. 

Đầu tiên, để khẳng định rằng những nỗ lực của con người là dành riêng cho những thứ chỉ có thể quan sát được bằng lý trí và được thử nghiệm bằng phương pháp khoa học sẽ khiến chúng ta xa lánh một lượng lớn những giá trị văn hóa. Một lượng lớn các nền văn hóa châu Phi, châu Á, Đông Âu và Mỹ Latinh dựa trên lối sống, trí tuệ và sự tồn tại của họ xung quanh những gì họ cho là thực tại tâm linh. Nếu chúng ta hạn chế sự tham gia nghiêm túc, chúng ta sẽ mất cơ hội để lượm lặt và học hỏi từ lịch sử, kinh nghiệm và triết lý của các nền văn hóa như thế này.

Second, limiting ourselves to only physical realities disconnects us from our own historical narrative. For Americans, our brief history was founded on spiritual and religious doctrines and movements. We’re a nation of immigrants because these immigrants were spiritually motivated to migrate. If we turn a blind eye to all things sacred, we disengage from our own historical narrative. 

Thứ hai, giới hạn bản thân chúng ta để bỏ qua sự kết nối thực tế vật lý với chính tổ tiên của chúng ta. Đối với người Mỹ, lịch sử ngắn gọn của chúng ta được thành lập trên tinh thần và tôn giáo học thuyết và phong trào. Chúng ta là một quốc gia của những người nhập cư vì những người nhập cư này là động lực tinh thần để di cư. Nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước mọi điều thiêng liêng, chúng ta sẽ từ bỏ nguồn gốc lịch sử của chúng ta.

If education is a serious goal of ours as humans, then we cannot deny engaging cultures, history, and existence on a spiritual level as well. To ignore the spiritual means to limit our observation of humanity in such a way that would actually leave us ironically more ignorant and educationally lacking.

Nếu giáo dục là mục tiêu nghiêm túc của con người chúng ta, thì chúng ta không thể từ chối các nền văn hóa hấp dẫn, lịch sử, và sự tồn tại trên một cấp độ tâm linh là tốt. Bỏ qua các phương tiện tinh thần để giới hạn của việc quan sát của loài người tuyệt đối sẽ khiến chúng ta trở nên ngu dốt hơn và thiếu giáo dục.

Categories
My Blog

Cách viết bài luận xin học bổng hay và ấn tượng nhất

Bất cứ một trường Đại học nổi tiếng nào khi cho sinh viên học bổng đều có thể hỏi: “Tại sao chúng tôi nên nhận bạn vào học? Trong bài viết này, nhanlamassignment.com sẽ hướng dẫn bạn cách viết bài luận xin học bổng hay và ấn tượng nhất trong mắt hội đồng xét học bổng.

Cách viết bài luận xin học bổng “bách phát bách trúng”

>>> Xem thêm: Cách viết essay xin học bổng – Điều quan trọng nhất

Đúng như tên gọi (personal statement), bài luận về cơ bản là một bài viết về chính bản thân bạn. Bất cứ một trường Đại học nổi tiếng nào khi cho sinh viên học bổng đều có thể hỏi: “Tại sao chúng tôi nên nhận bạn vào học? Tại sao bạn xứng đáng được nhận học bổng hoặc lý do tại sao bạn chọn học ngành này?” hoặc viết về những kinh nghiệm và thành công mà bạn đạt được, nhưng không được nhắc tới trong đơn xin học bổng. Giới hạn một bài luận thông thường khoảng 500 từ.

1. Làm thế nào để đạt được mục đích truyền tải của một bài luận?

– Luyện tập là điều kiện tiên quyết. Nếu bạn đã viết được một vài bài luận, bạn sẽ có kinh nghiệm và kỹ năng khi bắt tay vào viết bài luận chính thức của mình.

– Tập trung suy nghĩ về dàn ý. Sau khi đã chọn được chủ đề, bạn hãy lập dàn ý đại cương. Bạn không cần viết cả câu hoàn chỉnh, chỉ cần viết như liệt kê, vẽ hình, lập bảng biểu…

– Viết ngắn gọn. Hầu hết các bài luận chỉ giới hạn khoảng 300 – 600 từ. Giới hạn đó không phải là nhiều để bạn có thể chuyển tải được thông điệp của mình đến hội đồng xét học bổng. Vì thế tránh sử dụng những từ hoặc cụm từ thừa, rườm rà, không cần thiết.

– Không lạc đề. Luôn đảm bảo rằng bài luận của bạn trả lời được vấn đề trong chủ đề. Ví dụ, một bài luận với chủ đề: “Bạn đã rút ra được bài học gì trong một tình huống khó khăn”, bạn sẽ dễ sa vào miêu tả tình huống đó thay vì viết về những gì bạn đã rút ra được từ nó.

– Tránh lối viết nhàm chán. Hãy cho Hội đồng xét học bổng thấy bạn không phải là một thí sinh nhàm chán và mờ nhạt trong nhóm đông số sinh viên khác. Đừng ngần ngại khi thể hiện tính cách của mình.

– Hãy thật cụ thể. Đừng viết một cách đại khái

– Sử dụng dẫn chứng cụ thể, có thật sẽ hay hơn rất nhiều so với một dẫn chứng chung chung.

– Tránh sử dụng ngôn từ quá hoa mỹ. Hội đồng xét học bổng sẽ không thích nếu phong cách viết của bạn quá khoa trương hay gò bó. Hãy để bài viết thật tự nhiên và trôi chảy.

– Tránh sáo rỗng. Hãy sáng tạo 

– Thể hiện các ý tưởng bằng từ ngữ của chính mình.

– Viết đoạn kết luận thật ấn tượng. Trong khi phần mở đầu là phần đáng chú ý nhất của bài luận thì phần kết luận cũng không kém phần quan trọng. Một đoạn kết không phải là tổng kết lại 400 từ mình đã viết trước đó. Đoạn kết phải như sợi dây gắn kết các ý thật chặt chẽ với nhau.

– Kiểm tra lại bài viết. Sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả trên máy tính hoặc nhờ người khác đọc và góp ý cho bài của mình.

2. Các bước viết luận xin học bổng

Tạo sự khác biệt ngay trong phần giới thiệu

Không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một giới thiệu mạnh mẽ. Nhìn vào hai ví dụ về dòng giới thiệu dưới đây, bạn có thể nhận ra sự khác biệt:

 • Example #1: Strong leadership skills are important for many reasons.
 • Example #2: November 12, 2004, was the day I lost everything.

Ví dụ # 1 là mơ hồ, chung chung và nhàm chán. Nhưng ví dụ # 2 mang tính cá nhân, cụ thể và hấp dẫn. Nó khiến người đọc quan tâm và muốn lắng nghe nhiều hơn nữa.

Hãy nhấn mạnh sự khác biệt của bạn ngay ở phần giới thiệu này, điều đó sẽ giúp bài luận của bạn trở nên nổi bật thực sự.

Điều chỉnh lại và sử dụng lại các bài luận học bổng của bạn

Đừng lãng phí giờ viết một bài luận khác nhau cho tất cả các cuộc thi học bổng bạn tham gia. Có rất nhiều học bổng ngoài kia, và các chủ đề tiểu luận có xu hướng chồng chéo. Với một chút thay đổi nho nhỏ, một bài luận học bổng có thể phù hợp với nhu cầu của một số cuộc thi khác nhau. 

Hãy luôn luôn thể hiện sự bất ngờ

Hãy tưởng tượng bạn nhận được câu hỏi: “Ai trong cuộc đời bạn có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn và tại sao?” Đừng lúc nào cũng chỉ viết về mẹ hoặc cha của bạn. Bởi có thể rất nhiều người khác cũng sẽ làm điều đó.

Có lẽ ai đó như Gloria Steinem hay Superman đã có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời bạn. Nó có thể không phải là truyền thống 100%, nhưng ít nhất nó cũng được cá nhân hóa nhiều hơn và do đó, thú vị hơn.

Hãy làm theo các hướng dẫn tiểu luận

Bài tiểu luận có format khá chung để từ đó, hội đồng xét học bổng sẽ dựa vào đó để quyết định người sẽ nhận được học bổng. Do đó, đừng nên viết dưới giới hạn hay vượt quá giới hạn. Số tiền lớn đang bị đe dọa, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp cho họ những gì họ muốn!

Tập trung vào chủ đề tiểu luận học bổng

Những người trong hội đồng xét học bổng phải xem xét hàng trăm, đôi khi hàng ngàn bài luận về học bổng. Họ không có thời gian để đọc các thông tin về chú chuột hamster Phil của bạn (trừ khi Phil giúp minh họa ý chính của bạn!). Do đó hãy luôn đảm bảo bạn đang đi đúng chủ đề.

Kiểm tra lỗi chính tả

Hội đồng xét học bổng có rất nhiều bài tiểu luận phải đọc. Họ luôn “săm soi” những lỗi sai để giúp loại bỏ đi một lượng lớn công việc phải làm để việc chọn lọc ứng viên phù hợp trở nên dễ dàng hơn. Do vậy, đừng để họ có tìm thấy lý do từ chối bạn nhé.

Sử dụng đúng ngữ pháp và dấu câu

Hãy nhờ ai đó xem qua bài luận của bạn sau khi bạn đã hoàn thành, để tránh gây nhầm lẫn cho người đọc.

Đừng để phần kết luận của bạn trở nên “dư thừa”

Hãy làm cho kết luận bài luận của bạn thú vị thay vì chỉ đơn giản là viết lại hoặc tệ hơn, lặp lại luận điểm ban đầu của bạn. Kết luận của bạn sẽ giải thích lý do tại sao phần còn lại của bài luận của bạn là quan trọng – nó sẽ trả lời câu hỏi, “Vậy thì sao?”

Categories
My Blog

10 cụm từ tiếng Anh hay nên sử dụng trong bài Essay

Để có một bài Essay ấn tượng, sự góp sức của những cụm từ tiếng Anh hay là điều không thể thiếu. Nhanlamassignment.com sẽ chia sẻ đến bạn 10 cụm từ phổ biến nhưng rất hữu dụng đối với bất cứ một bài essay nào.

10 cụm từ tiếng Anh hay nên sử dụng trong bài Essay

>>> Xem thêm: Bí kíp viết essay đạt điểm cao là đây!

Đây không phải là một danh sách đầy đủ nhưng có thể cải thiện đáng kể kỹ năng viết luận của bạn.

1. Moreover, furthermore, in addition,…

Dòng chảy của bài luận của bạn là vô cùng quan trọng. Loại cụm từ học thuật này là hoàn hảo để mở rộng hoặc thêm vào một điểm mà bạn đã thực hiện mà không làm gián đoạn hoặc dừng hoàn toàn dòng chảy.

2. In other words, to put it more simply,…

Một lần nữa, đây là những cụm từ học thuật tuyệt vời để cải thiện tính liên tục của bài viết luận của bạn. Trong trường hợp này, các thuật ngữ trên nên được sử dụng để giải thích một điểm mà bạn đã thực hiện theo một cách hơi khác. Đừng sử dụng nó để lặp lại, nhưng để xây dựng một điểm nhất định cần giải thích thêm. Hoặc để làm “tròn ý” những điều trước đó.

3. Conversely, on the contrary, alternatively, on the other hand,…

Tìm một phương pháp liền mạch để giới thiệu một quan điểm hoặc lý thuyết thay thế có thể là công việc khó khăn, nhưng những thuật ngữ và cụm từ này có thể giúp bạn giới thiệu mặt khác của lập luận.

4. According to X, X stated that, referring to the views of X,…

Giới thiệu quan điểm của những chuyên gia môn học là một phần quan trọng của bài essay. Bao gồm một trích dẫn phù hợp với nội dung chủ đề bài essay của bạn, hay có thể là một chút đấu tranh. Những cụm từ học thuật này sẽ là một cách đưa thêm thông tin một cách tuyệt vời.

Các trích dẫn cần phải rõ ràng. Để người đọc không bị nhầm lẫn; bạn cần phải rõ ràng rằng một trích dẫn là một trích dẫn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn diễn giải – đảm bảo rằng bạn ghi có nguồn này. Vì vậy, bạn có thể muốn nói, ‘Như Einstein thường nhắc lại, lý thuyết về …. Thay vì đưa ra một trích dẫn trực tiếp có khung.

5. As well as, coupled with, along with,…

Hãy thật cẩn thận khi sử dụng các cụm từ học thuật này, vì chúng không hoạt động theo cách tương tự như từ “and” về sự đồng điệu giữa chủ ngữ và động từ. Tuy nhiên, chúng có chức năng gần như giống nhau và vẫn ổn khi được sử dụng một cách hạn chế.

6. Firstly, secondly, thirdly,….

Nếu bạn đang đau đầu để phác thảo bài essay, thì đây là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để trình bày các sự kiện một cách rõ ràng. Đừng quá cứng nhắc và cảm thấy bạn phải đánh số từng điểm, nhưng sử dụng cách này có thể là một cách tốt để đưa ra một cuộc tranh luận.

7. In view of, in light of,…

Đây là các loại cụm từ bạn nên sử dụng để thêm một điều kiện vào một đối số hoặc thừa nhận một quan điểm nào đó. Hoặc là có thể được sử dụng khi một bằng chứng để làm sáng tỏ một cuộc tranh luận.

8. For instance, to give an illustration of,…

Những bài luận học thuật mà nhận được điểm số cao nhất sẽ được lưu trữ lại. Sử dụng ‘For example” nhiều lần sẽ trở nên tẻ nhạt đối với cả người viết cũng như đối với người đọc, vì vậy đây là một vài cụm từ học thuật bạn có thể sử dụng để nói điều tương tự.

9. Persuasive, compelling,…

Khi kết thúc bài essay của bạn, những từ như thế này có thể giúp bạn tóm tắt lập luận của bạn và giải thích những phần bạn thấy thuyết phục nhất.

10. Therefore, this suggests that, it can be seen that, the consequence is,…

Khi bạn giải thích tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu, những cụm từ này là sự dẫn dắt hoàn hảo cho lời giải thích của bạn.

Categories
My Blog

Hướng dẫn cách viết Reflective Essay

Lần đầu tiên bạn viết Reflective Essay và bạn chưa biết cách? Trong bài viết này, nhanlamassignment.com sẽ chia sẻ với bạn cách viết Reflective Essay chi tiết nhất.

Hướng dẫn cách viết Reflective Essay

>>> Xem thêm: Cách viết bài Opinion Essay chi tiết nhất

1. Reflective Essay là gì?

Các bài luận phản ánh mô tả một sự kiện hoặc trải nghiệm, sau đó phân tích ý nghĩa của trải nghiệm đó và những gì có thể học được từ nó. Điều làm nên một bài tiểu luận phản ánh là người viết cần phải phân tích một sự kiện trong quá khứ từ hiện tại.

Các bài tiểu luận phản ánh đòi hỏi người viết phải cởi mở về những suy nghĩ và cảm xúc của họ để vẽ nên một bức tranh chân thực về quá khứ, tính cách và những đặc điểm cá nhân của họ. Chúng nên bao gồm một bản tóm tắt sống động và mô tả về trải nghiệm để người đọc cảm thấy họ cũng đã trải nghiệm nó. Chúng cũng nên bao gồm lời giải thích về suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của bạn.

2. Bạn có thể viết về điều gì trong bài Reflective Essay?

Các chủ đề phổ biến nhất một bài tiểu luận phản ánh bao gồm:

 • Một trải nghiệm thực sự
 • Một cái gì đó bạn tưởng tượng ra
 • Một nơi hoặc một đối tượng đặc biệt
 • Một cái gì đó bạn đã đọc, xem, nhìn thấy, chạm vào, nếm, ngửi hoặc nghe.

3. Tổ chức bài Reflective Essay như thế nào?

Việc tổ chức một bài luận phản ánh cũng giống với các loại bài essay khác. Một bản phác thảo của một bài essay phản ánh tuyệt vời được trình bày như dưới đây:

Đoạn văn giới thiệu (Introduction)

Đoạn đầu tiên của bạn nên là phần giới thiệu trong đó bạn xác định chủ đề và cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về ấn tượng mà nó tạo ra cho bạn. Đoạn giới thiệu của bạn cũng nên bao gồm một tuyên bố luận án sẽ đóng vai trò là tâm điểm của bài viết của bạn.

Thân bài (Body)

Trong đoạn thân bài đầu tiên, hãy viết về một lý do khiến đối tượng của bạn tạo ấn tượng với những gì bạn đã làm. Đây là một bài luận phản ánh, có nghĩa là bạn có thể suy đoán. Không có câu trả lời đúng hay sai trong loại bài essay này.

Trong đoạn thân thứ hai, hãy viết về lý do thứ hai mà đối tượng của bạn tạo ấn tượng với bạn rằng nó đã làm. Sau đó, hãy giải thích.

Trong đoạn thân thứ ba, hãy viết về lý do thứ ba mà đối tượng của bạn tạo ấn tượng với bạn rằng nó đã làm. Sau đó, hãy giải thích.

Kết luận (Conclusion)

Tóm tắt lại luận điểm luận án của bạn và lý do bạn đưa ra trong phần chính của bài luận. Tổng hợp bài viết của bạn với một vài điểm về chủ đề của bạn và một số suy nghĩ phản ánh kết thúc.

Categories
My Blog

Hướng dẫn các bước viết Literature Review

Literature Review là gì? Mục đích của việc viết Literature Review trong bài Assignment là gì? Và các bước viết Literature Review Assignment  như thế nào? Hãy cùng tìm câu trả lời cho mình trong bài viết này nhé.

>>> Xem thêm: Cách viết Executive Summary cho bài Assignment và Report

1. Literature Review là gì?

Literature review là một bước quan trọng trong quá trình viết assignment mà sinh viên, nhất là du học sinh phải thực hiện. Khi chấm bài, các giảng viên thường nhìn vào phần literature review đầu tiên để xác định xem sinh viên đã nghiên cứu kỹ lưỡng về lĩnh vực mình đang viết hay chưa, và toàn bộ bài assignment có đi đúng hướng hay không?

2. Mục đích viết Literature Review

Viết literature review không chỉ nhằm giúp sinh viên thể hiện hiểu biết của họ trong lĩnh vực nghiên cứu. Literature review còn đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề như phân tích và tìm ra câu hỏi nghiên cứu mới, liên hệ lý thuyết với thực tiễn nghiên cứu, tránh các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận kém hiệu quả, cuối cùng là đề ra kiến nghị và định hướng nghiên cứu cho tương lai.

3. Các bước viết Literature Review

3.1. Lựa chọn chủ đề và xác định câu hỏi nghiên cứu

Phần Literature Review của bạn nên đi theo một câu hỏi nghiên cứu trung tâm. Hãy nhớ rằng, nó không phải là một tập hợp các nghiên cứu liên quan lỏng lẻo trong một lĩnh vực mà thay vào đó đại diện cho các phát triển nền tảng và nghiên cứu liên quan đến một câu hỏi nghiên cứu cụ thể, được bạn giải thích và phân tích theo cách tổng hợp.

Lời khuyên:

 • Hãy chắc chắn rằng câu hỏi nghiên cứu của bạn không quá rộng hoặc quá hẹp. Có quản lý được không?
 • Bắt đầu viết ra các thuật ngữ có liên quan đến câu hỏi của bạn. Chúng sẽ hữu ích cho các tìm kiếm sau này.
 • Nếu bạn có cơ hội, hãy thảo luận về chủ đề của bạn với giáo sư của bạn.

3.2. Xác định phạm vi nghiên cứu

Có bao nhiêu nghiên cứu bạn cần xem xét? Nó nên được hiểu như thế nào? Thời gian nghiên cứu là từ khi nào?

Mẹo: Điều này có thể phụ thuộc vào bài assignment của bạn. Bài assignment yêu cầu bao nhiêu nguồn?

3.3. Chọn dữ liệu bạn sẽ sử dụng để tiến hành tìm kiếm của bạn

Tạo một danh sách các dữ liệu bạn sẽ tìm kiếm. Hãy nhớ bao gồm các dữ liệu toàn diện như WorldCat và Luận án & Luận án, nếu bạn cần.

Bạn có thể tìm dữ liệu ở đâu?

 • Tìm cơ sở dữ liệu theo chủ đề. Dữ liệu UWF được phân loại theo những quy định 
 • Tìm dữ liệu thông qua Hướng dẫn nghiên cứu
 • Thủ thư tạo hướng dẫn nghiên cứu cho tất cả các ngành học trong khuôn viên trường! Do đó, bạn nên tận dụng chuyên môn của họ và xem những chiến lược tìm kiếm cụ thể mà họ đề xuất!

3.4. Tiến hành nghiên cứu và tìm tài liệu

Xem xét tóm tắt các nghiên cứu nghiên cứu một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Viết ra các nghiên cứu bạn tiến hành trong mỗi tài liệu để bạn có thể sao chép chúng nếu bạn cần sau này (hoặc tránh các tìm kiếm cụ thể mà bạn đã quên bạn đã thử).

Sử dụng các thư mục và tài liệu tham khảo của các nghiên cứu bạn tìm thấy để xác định vị trí của chúng

Hỏi giáo sư của bạn hoặc một học giả trong lĩnh vực này nếu bạn đang thiếu bất kỳ công trình quan trọng nào trong lĩnh vực này.

Sử dụng RefWorks để theo dõi các trích dẫn nghiên cứu của bạn. Xem Hướng dẫn RefWorks nếu bạn cần trợ giúp.

3.5. Xem lại tài liệu

Một số câu hỏi để giúp bạn phân tích nghiên cứu:

Câu hỏi nghiên cứu của nghiên cứu bạn đang xem xét là gì? Các tác giả đang cố gắng khám phá điều gì?

Những nghiên cứu được tài trợ có thể ảnh hưởng đến những phát hiện?

Phương pháp nghiên cứu là gì? Phân tích tổng quan tài liệu của nó, các mẫu và các biến được sử dụng, kết quả và kết luận. Liệu nghiên cứu có thể được tiến hành hợp lý hơn? Nó còn đặt ra câu hỏi gì nữa?

Nếu có những nghiên cứu mâu thuẫn, tại sao bạn nghĩ nó mâu thuẫn?

Làm thế nào được các tác giả xem trong lĩnh vực này? Nghiên cứu này đã được trích dẫn chưa?; Nếu vậy, nó đã được phân tích như thế nào?

Lời khuyên:

– Một lần nữa, xem xét các tóm tắt cẩn thận.

– Giữ ghi chú cẩn thận trong quá trình nghiên cứu.

Categories
My Blog

Hướng dẫn cách viết Argument Essay

Bạn đã biết cách viết Argument Essay như thế nào chưa? Nếu bạn vẫn còn cảm thấy bối rối và khó bắt đầu mỗi khi làm bài essay dạng này, hãy xem ngay những chia sẻ mà nhanlamassignment.com chia sẻ trong bài viết ngắn này nhé.

Hướng dẫn cách viết Argument Essay

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách viết Synthesis Essay (Bài luận tổng hợp)

1. Cách viết Body trong bài argumentative essay

Bạn có 3 cách viết một đoạn thân bài trong bài writing task 2 nói chung và trong bài argumentative essay nói riêng như sau:

1.1. Cách 1

• Topic sentence: Giới thiệu ý chính của đoạn

• Supporting idea 1: Làm rõ cho câu chủ đề

• Supporting idea 2: Làm rõ cho câu chủ đề

• Supporting idea 3: Làm rõ cho câu chủ đề

1.2. Cách 2

• Topic sentence: Giới thiệu ý chính của đoạn

• Explanation: Giải thích làm rõ ý kiến trên bằng lý lẽ của bạn

• Example: Đưa ra ví dụ để thuyết phục người đọc đi theo hướng của bạn

1.3. Cách 3

• Topic sentence: Giới thiệu ý chính của đoạn

• Counter-argument: Nêu lên ý kiến đối ngược với ý kiến nhắc đến ở câu chủ đề

• Rebuttal: Khẳng định ý kiến xuất hiện ở counter-argument là sai, là không hợp lý

Với bài blog này, bạn sẽ được tập trung hướng dẫn theo cách viết số 3 – counter argument.

Vậy counter-argument được viết như thế nào?

Khi bạn viết một trong các dạng câu hỏi IELTS Writing task 2 – argumentative essay, bạn sẽ thực hiện một tranh luận: bạn đề xuất một giả thuyết và đưa ra lập luận, chứng cứ để chứng minh rằng giả thuyết đó đúng. Khi bạn phản biện, bạn xem xét một tranh luận chống lại giả thuyết của bạn hay một vài khía cạnh trong lập luận của bạn, và sau đó chứng minh rằng tranh luận bạn đưa ra là chưa hoàn toàn đúng, chưa thuyết phục, hay nó đã là quan điểm cũ rích ….., từ đó có thể thêm 1 lần nữa chứng minh được giả thuyết ban đầu là đúng đắn.

Phần đưa ra tranh luận chống lại giả thuyết ban đầu đó chính là Counter-argument, và phần bạn chứng minh tranh luận đó là chưa thuyết phục được gọi là Rebuttal. Counter-argument và Rebuttal xuất hiện như một phần không thể thiếu trong dạng opinion essay (hay còn được gọi là argumentative essay với mục đích cho bài viết của bạn thêm thuyết phục và quan điểm được bảo vệ đúng đắn, vững chắc.

Ví dụ:

• Topic sentence: Tôi đồng ý với việc loại bỏ án tử hình vì nó chẳng giúp chúng ta giảm bớt tỉ lệ phạm tội gì cả.

• Counter-argument: Ý kiến của những người đối ngược là án từ hình không nên được xóa bỏ vì nếu những tên tội phạm phải chết, những người chuẩn bị phạm tội sẽ sợ hãi mà không dám thực hiện hành vi phạm tội nữa.

• Rebuttal: Ý kiến này đã quá cũ rích rồi vì trên thực tế, án tử hình làm gì có giảm được tội phạm đâu. Cứ lấy Mỹ là ví dụ, những tên phạm tội lớn như giết người, hiếp dâm đều bị giết hết, nhưng tỉ lệ tội phạm vẫn tăng vù vù. Hơn thế nữa nhiều khi tội phạm bị kết án và sử phạt sai khiến cho người vô tội lại bị giết oan. Càng như vậy, nhưng thằng sắp gây án lại càng chẳng sợ sệt gì vì chúng nghĩ là sau khi gây án xong chúng có thể đổi tội lên thằng khác, còn mình thì vẫn chẳng làm sao cả.

2. Các từ vựng hữu ích để viết đoạn Counter-argument

2.1. Cách đưa ra counter – ý kiến phản biện

Có một số cách để đưa ra counter – argument như sau:

• Many people [believe/argue/feel/think/suppose/etc.] that [state the counter-argument here]

• It is often [thought/imagined/supposed/etc.] that [state the counter-argument here]

• [It would be easy to/One could easily] [think/believe/imagine/suppose/etc.] that [state the counter-argument here]

• It might [seem/appear/look/etc.] as if [state the counter-argument here]

2.2. Cách đưa ra rebuttal – phủ định ý kiến phản biện

Cùng với counter – argument, người viết phải trình bày một lời phản biện hiệu quả để thể hiện với người đọc rằng cái writer’s position là mạnh hơn. Các bước cần thực hiện:

• Trả lời trực tiếp cho counter – argument.

• Chỉ ra vì sao mà cái counter – argument không đúng hoặc không thuyết phục

Các cách trả lời trực tiếp cho counter – argument và bắt đầu giới thiệu rebuttal là sử dụng các tính từ thích hợp:

• What this argument [overlooks/fails to consider/does not take into account] is …[ not supported by the facts/not logical/impractical/etc]

• This view [seems/looks/sounds/etc.] [convincing/plausible/persuasive/etc.] at first, but…

• While this position is popular, it is [not supported by the facts/not logical/impractical/etc.]

• Although the core of this claim is valid, it suffers from a flaw in its [reasoning/application/etc.]

3. 4 thắc mắc xung quanh cách viết counter – argument trong argumentative essay

3.1. Cách viết counter – argument được dùng với tất cả các dạng essay không?

Trả lời: Không, nó chỉ dùng DUY NHẤT với dạng argumentative essay. Cách viết counter – argument nhằm khẳng định ý kiến cá nhân của người viết bằng cách phủ định ý kiến của bên trái ngược. Như vậy chúng ta chỉ nên viết phần thân bài theo cách này nếu chúng ta hoàn toàn nghiêng về một phía của vấn đề, và muốn chứng minh rằng ý kiến thứ 2 kia là sai. Vậy cách viết nghiêng hoàn toàn về một phía này xuất hiện trong dạng bài essay nào trong 4 dạng essay của IELTS Writing task 2? Đó là dạng argumentative essay khi bạn totally agree hoặc disagree với vấn đề đang được thảo luận thôi nhé.

3.2. Nếu hoàn toàn đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý thì có cần nêu quan điểm của người đối ngược ở đoạn body 1 rồi mới khẳng định quan điểm của mình ở đoạn body 2 không?

Ý nghĩa của câu hỏi trên có nghĩa là gì? Lấy đề bài số 1 là ví dụ. Nếu bạn hoàn toàn đồng ý với việc loại bỏ án tử hình, bạn có cần phải thể hiện quan điểm của những người khác (những người không đồng ý với việc bỏ án từ hình) ở đoạn body 1 và nêu ra các lý do mà mình đồng ý với việc loại bỏ này ở đoạn body 2 hay không?

Trả lời: KHÔNG cần thiết phải khẳng định quan điểm của phe đối ngược như vậy vì nếu bạn viết theo bố cục trên, bạn đã bị nhầm sang dạng discussion essay with opinion.

3.3. Một bài argumentative essay có bắt buộc phải có ít nhất 1 đoạn viết theo counter – argument?

Trả lời: Hoàn toàn KHÔNG. Có quá nhiều bài đạt điểm cao mà không cần viết counter – argument. Mục đích chính của bài argumentative essay đó là để thuyết phục người nghe rằng ý kiến của tôi đúng, và bạn có 3 cách để thể hiện nó (chính là 3 cách viết thân bài ở trên). Việc viết đoạn văn theo lối counter-argument là không bắt buộc. Ví dụ như để quảng cáo bột giặt Omo là hiệu quả, quần áo trắng sạch hơn, Omo có cần phủ định các loại bột giặt khác như Tide, Viso….không hiệu quả không?

3.4. Tất cả các đoạn trong một bài essay đều viết theo counter – argument có được không?

Tại sao không? Hãy tiếp tục lấy ví dụ về đề bài số 1 nhé

Tôi đồng ý với việc loại bỏ án tử hình vì lý do đạo đức và hiệu quả của hình phạt này.

Body 1:

• Topic sentence: Tôi đồng ý với việc loại bỏ án tử hình vì giết người là một hành vi không có đạo đức và nhân văn.

• Counter-argument: Một số người khác nghĩ rằng những tên tội phạm đó đã thực hiện những việc trái đạo đức trước, chúng giết người, cướp của nên chúng ta cũng chẳng cần hành động có đạo đức với chúng làm gì. Tội ác là không thể tha thứ được và chúng ta có quyền trả thù.

• Rebuttal: Cái quan điểm trên nghe thì có vẻ thuyết phục đấy nhưng hoàn toàn là không đúng với luật pháp. Chẳng ai có quyền lấy đi mạng sống của người khác cả. Hơn thế nữa, nếu chúng ta giết những người này, hành vi của chúng ta cũng sẽ không khác gì hành vi sai trái ban đầu của họ, và vì vậy mà chúng ta rơi vào vòng báo thù luẩn quẩn triền miên.

Body 2:

• Topic sentence: Tôi đồng ý với việc loại bỏ án tử hình vì nó chẳng giúp chúng ta giảm bớt tỉ lệ phạm tội gì cả.

• Counter-argument: Ý kiến của những người đối ngược là án từ hình không nên được xóa bỏ vì nếu những tên tội phạm phải chết, những người chuẩn bị phạm tội sẽ sợ hãi mà không dám thực hiện hành vi phạm tội nữa.

• Rebuttal: Ý kiến này đã quá cũ rích rồi vì trên thực tế, án tử hình làm gì có giảm được tội phạm đâu. Cứ lấy Mỹ là ví dụ, những tên phạm tội lớn như giết người, hiếp dâm đều bị giết hết, nhưng tỉ lệ tội phạm vẫn tăng vù vù. Hơn thế nữa nhiều khi tội phạm bị kết án và xử phạt sai khiến cho người vô tội lại bị giết oan. Càng như vậy, nhưng thằng sắp gây án lại càng chẳng sợ sệt gì vì chúng nghĩ là sau khi gây án xong chúng có thể đổi tội lên thằng khác, còn mình thì vẫn chẳng làm sao cả

Ôi trời, bài viết của bạn sẽ trở nên quá mạnh mẽ và thuyết phục đi đó chứ. Nhưng tuyệt đối rằng topic-counter-rebuttal phải xuyên suốt thống nhất cùng một ý, tránh tình trạng râu ông nọ cắm cằm bà kia nhé.

Sau bài viết này bạn có thể thực hành sử dụng counter – argument để lập luận trong bài viết trở nên sắc bén và có tính thuyết phục hơn. Bạn đã có những gì sau bài viết? Bạn thực sự hiểu được cách viết này là như thế nào, bạn có sẵn từ vựng để viết bài, cái bạn còn thiếu chỉ là ideas. Cách thực hành đầu tiên là hãy dịch câu trả lời số 4 sang tiếng Anh và hoàn chỉnh bài viết đầy đủ nhé. Bạn có thể để lại bài viết của mình ở dưới comment để được chữa lỗi (nếu có).

Có một số bạn hay bị nhầm lẫn về phương pháp dùng counter-argument, hay là phản biện, trong bài thi IELTS writing task 2, vậy bây giờ hãy xem xét lại nó một chút nhé.

Sử dụng khi nào: Phương pháp phản biện này dùng trong dạng đề agree or disagree (argumentative, one-sided) tức là nó cho mình một opinion, hỏi mình đồng ý hay ko đồng ý, và mình thường chọn một phía dứt khoát là đồng ý hay phản đối. Như vậy phải xác định rõ thế này, trong bài sử dụng counter-argument, chúng ta chỉ nhất quyết đứng về một bên.

Sử dụng thế nào: Giả sử, người ta cho một opinion là xem TV có hại, hỏi mình đồng ý hay không đồng ý. Mình chọn đồng ý bởi nó làm người ta mất tập trung, hại cho sức khỏe blah blah blah. Sau đó, ở đoạn dưới, mình tiến hành counter-argument bằng cách lấy một ý kiến ủng hộ cho cái ý kiến trái ngược với mình (xem TV tốt vì nó có tác dụng giáo dục) để đánh bật lại (người ta được giáo dục tốt hơn từ các hoạt động thực tế hơn là ngồi một chỗ xem qua màn hình TV). Vậy là hoàn toàn ko phải nửa ủng hộ nửa phản đối nhé, mà hoàn toàn là một phía, nhưng thuyết phục hơn bởi mình còn tấn công được lập luận của phía kia.

Viết thế nào: Giả sử trong đề TV trên, mình chọn đồng ý. Vậy đoạn 1, 2 mình support cho cái ý đồng ý. Đoạn 3 mình chuyển sang cái ý phản đối như sau

– Câu 1: Giới thiệu ý phản đối

Many people [believe/argue/feel/think/suppose/etc.] that [state the counter-argument here]

It is often [thought/imagined/supposed/etc.] that [state the counter-argument here]

[It would be easy to/One could easily] [think/believe/imagine/suppose/etc.] that [state the counter-argument here]

It might [seem/appear/look/etc.] as if [state the counter-argument here]

– Câu 2: Giới thiệu ý phản biện của mình

What this argument [overlooks/fails to consider/does not take into account] is …

This view [seems/looks/sounds/etc.] [convincing/plausible/persuasive/etc.] at first, but …

While this position is popular, it is [not supported by the facts/not logical/impractical/etc.]

Although the core of this claim is valid, it suffers from a flaw in its [reasoning/application/etc.]

Mình cùng nhìn vào 1 bài argumentative về việc phụ huynh Hàn Quốc cho con học tiếng Anh từ rất sớm nhé. Bài này có chứa counter-argument.

Introduction

Korean parents, caught up in the spirit of educational competitiveness, devote considerable resources to ensuring that their children will learn English, from an increasingly earlier age. However, the push for learning English has been increasing, and may negatively impact their ability to learn English meaningfully, as well as other negative effects on their learning motivation, learning habits, and self-esteem.

Argument 1

Korean children are sent to private learning academies and private tutors, where they increasingly focus on memorizing grammar rules and vocabulary. Parents believe that their children are learning English, when in fact, they are merely learning facts about English.

Argument 2

A number of observational examples show that middle and high school children who have learned English in a mechanical, rote-based manner are unable to use their knowledge in any meaningful way, in conversational interactions in the classroom, or especially outside the classroom when they encounter foreigners.

Counter-argument

Some might claim that this kind of focus on studying English will enable students to succeed in college and in their careers. However, the focus on rote learning of non-communicative knowledge of English in fact leaves students very poorly prepared for the demands of college and careers. Increasingly, Korean universities are moving toward English-mediated courses or English-mediate instruction, where courses are taught in English, be it by a Korean or foreign professor. The traditional approach leaves students without practical comprehension skills or communication skills, and thus, they will have serious difficulties adjusting to real English in a real context. The same will carry over to their future careers, where they will have difficulties communicating with non-Koreans, or in dealing with English-language materials or contexts in their vocation.

Conclusion

Summary of problem and implication for Korean educational policy

It is true that when the government provides free public transport every hour and every day, fewer people would travel by personal vehicles and the problem of traffic congestion is likely to be reduced. However, I believe this policy is completely unnecessary, and it has more drawbacks than benefits. Normally, traffic congestion only happens in rush hours due to the large number of commuters, so it would be a waste of money to supply free transport at night. Also, there are other equally important fields which need investment such as education or health care, so I think it is not a good idea to spend national budget solely on avoiding traffic problems.

Categories
My Blog

Hướng dẫn cách viết Narrative Essay

Nếu bạn được phân công viết một bài Narrative Essay ở trường đại học, đó là một cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng kể chuyện và thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết của bạn về chủ đề này. Vậy cách viết Narrative Essay như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Hướng dẫn cách viết Narrative Essay

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách viết Argument Essay

Trước khi viết một bài Narrative Essay, bạn nên tìm một chủ đề mà bạn có thể làm tốt nhất. Hãy chọn một chủ đề quen thuộc với bạn và bạn có thể nói về nó hàng giờ mà không biết chán? Tại sao điều này quan trọng? Bởi nếu bạn chọn một chủ đề mà chính bạn không hề cảm thấy thú vị, thì việc xây dựng một bài Narrative Essay sẽ vô cùng khó khăn vì bạn đang “ép” mình viết nó.

1. Narrative Essay là gì?

Khái niệm về một bài Narrative Essay có thể khác nhau ở các trường đại học khác nhau. Tuy nhiên, theo quy định chung, nó mô tả một văn bản được sử dụng để kể một câu chuyện và cho phép bạn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình theo cách truyền cảm hứng hơn bình thường.

Những bài essay như vậy nhận được nhiều sự chú ý hơn từ độc giả vì mọi người đều thích những câu chuyện. Đây là cách để khoa học được mọi người lắng nghe và thấu hiểu. Đó là lý do tại sao bạn nên phát triển một cấu trúc tốt cho bài luận của mình, viết một câu chuyện hấp dẫn và sử dụng các hướng dẫn chung để viết một bài luận để có được đánh giá cao nhất. Nếu bạn không biết cách thực hiện, bạn nên mua một số sách tham khảo về bài luận tự sự hoặc xem một số mẫu văn bản tương tự, tìm kiếm cảm hứng bất cứ nơi nào bạn có thể, và bạn cũng nên biết các yêu cầu cụ thể được đưa ra bởi người hướng dẫn của bạn và dõi theo trong khi viết.

2. Cách viết Narrative Essay

Hãy xem xét chủ đề

Bạn sẽ có thể biến tấu kinh nghiệm của bạn thành một câu chuyện quan trọng với bạn. Nó sẽ không phải là một bài luận tự sự hay nếu bạn không tham gia vào bài viết của mình và không muốn chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho người khác.

Bắt đầu với bản phác thảo

Không dễ để viết một câu chuyện hay từ đầu đến cuối mà không có kế hoạch và…. Đó là lý do tại sao bạn nên tạo một phác thảo bài Narrative Essay và sau đó “đánh bóng” nó cho đến khi bạn chắc chắn rằng kết quả đáp ứng tất cả các yêu cầu. Phương pháp này được nhiều người sử dụng, kể cả các nhà văn nổi tiếng.

Yếu tố cốt truyện

Hầu hết các câu chuyện đều chứa các yếu tố như mô tả, cốt truyện, nhân vật và các thành phần khác giúp thu hút sự chú ý của người đọc và khiến họ nghĩ về nó. Hãy chắc chắn rằng câu chuyện kể của bạn chứa tất cả các yếu tố này và được viết theo tất cả các quy tắc phổ biến của văn học.

Quan điểm chính

Người đọc và người nghe nên hiểu rõ vai trò của bạn trong câu chuyện, đó là lý do tại sao việc cho họ biết tất cả các chi tiết của sự kiện được mô tả cũng như giải thích về hành vi của bạn trong một tình huống cụ thể là rất quan trọng.

Chứng minh và hỗ trợ

Bạn không chỉ thể hiện ý kiến ​​của mình mà còn đưa ra những lập luận củng cố nó – bạn có thể cung cấp cho người đọc bất kỳ sự kiện và tài liệu tham khảo nào cho thấy sự trung thực của bạn và kết quả của kết luận của bạn.

Không quá dài dòng nếu nó không thực sự có ý nghĩa trong bài luận của bạn

Bài luận quá dài dòng có thể gây nhầm lẫn cho người đọc – để tìm hiểu xem có cần chi tiết cụ thể không, tìm hiểu xem chúng có vai trò quan trọng trong cốt truyện hay không.

Viết rõ ràng

Sử dụng các từ đơn giản và ngôn ngữ thích hợp trong văn bản. Độc giả của bạn càng hiểu rõ những gì bạn đang nói với họ, phản hồi của họ sẽ càng tốt hơn và hãy nhớ rằng một số điều rõ ràng với bạn nhưng có thể mơ hồ với độc giả của bạn vì vậy bạn nên kiểm tra văn bản của mình trước khi gửi nó.

Mô tả các sự kiện theo thời gian

Theo quy định, các bài viết như vậy được tạo theo thứ tự thời gian thích hợp để tránh nhầm lẫn và cho phép người đọc theo dõi suy nghĩ của bạn một cách dễ dàng và hứng thú.

Đọc một số bài Narrative Essay mẫu

Bạn càng đọc chúng, bạn càng hiểu rõ hơn về cách tạo ra một cốt truyện được phát triển tốt; bạn cũng có thể xem các bài thuyết trình bằng video trong đó những người khác mô tả trải nghiệm của họ vì nó giúp học cách trình bày suy nghĩ của bạn một cách trôi chảy hơn.

Kiểm tra lại các yêu cầu từ giáo viên của bạn

Khi bạn nhận được một bài essay, thông thường bạn sẽ được cung cấp một số hướng dẫn và yêu cầu hoặc, nếu không, bạn luôn có thể yêu cầu thêm chi tiết từ người hướng dẫn của bạn.

Xem lại bài luận của bạn 

Kiểm tra ngữ pháp và đạo văn, viết lại những câu không hay và đừng ngại hỏi lời khuyên từ bạn bè của bạn, cũng có nhiều dịch vụ có thể giúp bạn sửa đổi và chỉnh sửa bài luận của bạn.

Làm nổi bật những nội dung quan trọng nhất

Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải làm nổi bật những lập luận hoặc sự kiện quan trọng nhất để giúp người đọc xác định chúng và dễ dàng hiểu được vai trò của họ trong câu chuyện, cũng như ảnh hưởng của chúng đến kết quả.

Categories
My Blog

Viết Outline Persuasive Essay như thế nào?

Persuasive Essay là một trong những dạng bài essay cơ bản mà sinh viên nào cũng phải viết. Để viết được dạng essay này, trước hết bạn cần xây dựng được Outline cho nó. Vậy cách viết Outline Persuasive Essay như thế nào? Hãy khám phá trong bài viết này nhé.

Viết Outline Persuasive Essay như thế nào?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách viết Narrative Essay

Một bài Persuasive Essay chủ yếu là để thu hút người đọc. Nó dự định thay đổi ý kiến ​​của người đọc về một vấn đề cụ thể. Nó thực hiện điều này bằng cách giải thích chủ đề và cung cấp bằng chứng hình thành nên một kết luận hợp lý.

Lên cấu trúc Persuasive Essay đòi hỏi một cách tiếp cận khác so với các dạng essay khác. Bởi vì nó chỉ có một mục đích duy nhất. Loại essay luận này sử dụng nghiên cứu như hỗ trợ cho vị trí của nó. Sử dụng một phác thảo Persuasive Essay đảm bảo bạn có thể thu hút được người đọc.

Có nhiều cách khác nhau để chuẩn bị cho bài luận của bạn. Điều cần thiết là phải chuẩn bị thật tốt vì quá trình luôn dẫn đến kết quả. Hãy theo sát quy trình dưới đây để đảm bảo rằng bạn sẽ có một bài essay chất lượng. Quy trình bao gồm các bước sau:

– Hiểu topic và lên kế hoạch tìm kiếm, thu thập những thông tin cần thiết

– Thu thập những nghiên cứu liên quan đến topic. Hãy đảm bảo thông tin là chính xác và liên quan trực tiếp đến kết luận của bạn

– Phát triển chi tiết những công việc cần phải thực hiện trong bản phác thảo Persuasive Essay của bạn

– Kết thúc Outline, đặc biệt chú ý đến sự thật.

Bản Outline phổ biến nhất khi viết bài Outline Persuasive Essay gồm có:

 • Introduction (Mở bài)
 • Body (Thân bài)
 • Conclusion (Kết luận)

Một đề cương thuyết phục thường có năm đoạn văn . Đoạn đầu tiên chứa phần giới thiệu của bạn. Các đoạn thứ hai, thứ ba và thứ tư tạo nên phần Body, và chúng bao gồm các bằng chứng, chứng cứ chính của bạn. Đoạn cuối cùng của bạn là kết luận tóm tắt lập luận của bạn. Hãy cùng khám phá một đề cương cho bài viết luận thuyết phục.

1. Introduction

Nó là rất phổ biến để bắt đầu viết của bạn với một “hook”. Mặc dù có rất nhiều chủ đề về cách viết Persuasive Essay, nếu chú ý bạn sẽ thấy bài hay luôn bắt đầu bằng một “hook”. “Hook” là một cụm từ lôi cuốn thu hút sự chú ý của người đọc. Có nhiều ‘hook” tuyệt vời khác nhau như một trích dẫn có liên quan, một giai thoại đáng nhớ hoặc một thống kê ấn tượng. Đừng cho rằng tất cả mọi người đọc tác phẩm của bạn đều hiểu những gì bạn đang thảo luận. Dù nó thích hợp để giải thích vấn đề và tại sao nó quan trọng đối với bạn.

Sau khi bạn đã truyền đạt đầy đủ chủ đề của mình, hãy trình bày luận điểm của bạn. Hãy đưa ra một tuyên bố luận án (Thesis Statement) xuất hiện cuối cùng trong đoạn giới thiệu của bạn. Các luận điểm luận án là những gì bạn sẽ chứng minh và làm rõ trong phần còn lại của bài luận. 

2. Body

Body là phần quan trọng nhất trong bài Persuasive Essay. Đây là nơi bạn đưa ra văn bản thuyết phục để truyền đạt quan điểm của bạn đến người đọc. Phần này nên có khoảng ba đoạn văn. Mỗi đoạn sẽ hỗ trợ luận án của bạn với các lập luận khác nhau. Chúng nên có sự tổng hợp đối với luận điểm trung tâm của bài luận.

Trong khi viết một bài luận thuyết phục, các ý tưởng hoặc dòng suy nghĩ được cung cấp trong phần Body phải được hỗ trợ bởi các sự kiện có liên quan. Bạn có thể giải thích mức độ liên quan của chúng đến chủ đề của bạn. Đưa ra một quan điểm đối nghịch trong phần này cũng là một ý tưởng hay đối với bài Persuasive Essay. Mục đích của cách làm này là tiếp tục củng cố những bằng chứng của bạn.

3. Conclusion

Khi kết thúc bài luận của bạn, người ta cho rằng khán giả của bạn gần như bị thuyết phục. Kết luận là thiết lập lại tất cả những gì bạn đã trình bày cho khán giả của mình, giữ cho thông tin luôn mới mẻ. Ở đây, bạn nên trình bày lại luận điểm của bạn liên kết nó với các nguyên lý chính. Bạn có thể kết thúc bằng một cuộc gọi hành động, dự đoán hoặc một câu hỏi củng cố vị trí và ý tưởng của bạn.

Categories
My Blog

Hướng dẫn cách viết essay chuẩn và ấn tượng nhất

Viết essay là chuyện thường ngày như “cơm bữa” đối với những bạn sinh viên theo học trường quốc tế. Bạn có đang bối rối mỗi khi phải làm essay? Nếu có, hãy xem ngay bài hướng dẫn cách viết essay mà nhanlamassignment.com chia sẻ trong bài viết này nhé.

Hướng dẫn cách viết essay chuẩn và ấn tượng nhất

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách viết Narrative Essay

Viết Essay là đích đến cuối cùng và cũng là kỹ năng khó nhất mà người học viết phải đối mặt nếu muốn giỏi Tiếng Anh. Hơn nữa, nó liên quan trực tiếp đến vốn ngữ pháp mà các bạn đã và đang học hiện nay; do vậy, trước khi đi vào vấn đề chính, Tôi có vài lời khuyên cho các bạn muốn học viết giỏi như sau: 

Bạn đừng bao giờ tự đắc với vốn ngữ pháp, mà theo bạn nghĩ, đã vô cùng chắc chắn của mình, nhưng thực ra nó chẳng là gì đối với người khác; thay vào đó, hãy chuyển hóa vốn ngữ pháp của bạn thành những câu văn chau chuốt và ghép nó thành từng đoạn văn, sau đó thành bài văn hoàn chỉnh. Giỏi ngữ pháp theo cách riêng của bạn chẳng nói lên được điều gì cả, nếu không muốn nói là con số 0 bởi vì bạn không ứng dụng được nó vào thực tiễn. 

Bạn phải luôn nhớ rằng, chúng ta là người học ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thay đổi theo từng giây (các bạn nhìn Tiếng Việt sẽ thấy), do vậy người học ngôn ngữ “thông minh” là người luôn luôn cập nhật, tìm tòi và ứng dụng những cái mới vào việc học của mình. Đừng bảo thủ mà hãy luôn học hỏi những cái mới từ bạn bè, thầy cô, hay tài liệu, có như vậy, trình độ Tiếng Anh của bạn mới khá được. 

Để làm được những điều đó, đừng bao giờ ôm khư khư quyển Ngữ Pháp Tiếng Anh, mà hãy đọc những bài báo, đọc sách, hay xem tạp chí do người bản xứ viết, lúc đó ta mới thấy được cấu trúc ngữ pháp cũng như cách hành văn của họ hay, uyển chuyển, và phong phú đến nhường nào, thậm chí còn vượt ngoài những mớ ngữ pháp chúng ta đã được học. Từ đó, các bạn hãy ứng dụng nó vào việc học viết Essay của mình ngày một tiến bộ hơn.

Trong phần này, Tôi sẽ trình bày phân loại Essay, cách viết một Essay hoàn chỉnh, và phân tích một Essay mẫu để các bạn tham khảo và từ từ làm chủ kỹ năng viết của mình.

1. Type of essay (Phân loại essay)

Có nhiều cách phân loại Essays khác nhau nhưng tựu chung có những loại Essays chính như sau:

 • The Descriptive Essay: Văn miêu tả 
 • The Definition Essay: Văn định nghĩa 
 • The Illustration Essay: Văn chứng minh 
 • The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản 
 • The Cause/Effect Essay: Văn nhân quả 
 • The Narrative Essay: Văn tường thuật 
 • The Process Analysis Essay: Văn phân tích 
 • The Classification Essay: Văn phân loại sự kiện 
 • The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục 
 • The Research Essay: Văn nghiên cứu 
 • The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học

2. Structure of an essay (Cấu trúc của một bài essay)

Tùy theo người viết mà một bài văn có thể bao gồm 3, 4, 5, 6… đoạn văn. Tuy nhiên, một bài văn chuẩn, đẹp, cân đối thường là 5 đoạn ( 1 đoạn Mở bài + 3 đoạn Thân bài + 1 đoạn Kết bài) , mỗi đoạn tối thiểu 5 câu (Topic sentence + Explanation + Example + Evidence + Concluding Sentence) như sau: 

2.1. Introduction

Hook:

Hook “mồi nhử” được dùng để thu hút người đọc, khiến họ thích đọc bài văn của mình. Bạn có thể dùng một trong những cách sau để tạo “Hook” cho phần mở bài. 

Tell a story: Dẫn một mẩu chuyện ngắn 

Ask a question: Đặt một câu hỏi 

Give a statistic: Nêu số liệu thống kê 

Express an anecdote: Diễn tả một giai thoại 

Cite a quotation: Trích dẫn một câu nói 

Generalization: Khái quát hóa vấn đề

Thesis Statement: 

Sau khi bạn thu hút người đọc bằng “Hook” thì bạn bắt đầu trả lời hay giải thích “Hook” của mình một cách rõ ràng để dẫn vào luận đề (Thesis Statement). 

Luận đề, nằm cuối đoạn mở bài, sẽ quyết định phần thân bài trong bài văn của bạn gồm bao nhiêu đoạn văn. Giả sử luận đề của bạn gồm 3 ý, thì phần thân bài của bài văn sẽ gồm 3 đoạn.

2.2. Body Paragraph 1

Một đoạn bao gồm những ý sau 

Topic Sentence (pertaining to Reason/Theme #1): 

Câu chốt trong đoạn văn nằm ở đầu đoạn văn thứ nhất sẽ nêu bật luận điểm thứ nhất trong Thesis Statement ở phần mở bài.

Explanation: 

Bạn sẽ giải thích luận điểm này rõ ràng bằng cách đưa ra dẫn chứng hay ví dụ A và giải thích dẫn chứng đó một cách chi tiết.

Ngoài ra bạn cũng có thể nêu thêm chứng cứ B (nếu có) để làm tăng sức thuyết phục cho luận điểm của mình.

Mini-conclusion only about the Reason/Theme#1: 

Chỉ với một câu kết ngắn gọn sẽ làm cho người đọc hiểu rằng đoạn văn 1 đã chấm dứt. 

2.3. Body Paragraph 2

Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ hai trong Thesis Statement. Bạn hãy triển khai giống Body Paragraph 1. 

2.4. Body Paragraph 3

Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ ba trong Thesis Statement. Bạn vẫn triển khai giống Body Paragraph 1.

2.5. Conclusion

Including a restatement of the Thesis Statement to summarize the three main points from the bodies of the paper. Then, give out a final statement to give readers a signal that the essay has come to an end. This final statement might be one of the following: 

Phần kết luận bao gồm việc khẳng định lại Luận đề để tóm tắt lại những luận điểm trong phần thân bài. Sau đó đưa ra câu kết để cho đọc giả biết rằng bài văn đã kết thúc. Câu kết này có thể được viết theo một trong các cách sau:

 • Ask a provocative question: Đặt một câu hỏi mở.
 • Use a quotation: Nêu một trích dẫn. 
 • Evoke a vivid image: Gợi lên một hình ảnh sinh động. 
 • Call for some sort of action: Kêu gọi mọi người cùng hành động. 
 • End with a warning: Đưa ra một cảnh báo. 
 • Suggest results or consequences: Nêu lên một kết cục hay hậu quả. 

Notes: 

Tuyệt đối tránh nêu thêm một luận điểm nào nữa ở phần kết bài ngoài 3 luận điểm đã nêu trong Thesis Statement. Vì như thế sẽ làm người đọc bối rối không biết bài văn đã kết thúc hay chưa. 

Ba đoạn thân bài sẽ được trình bày theo thứ tự ba luận điểm được nêu trong Thesis Statement để tránh làm người đọc bối rối.

3. Cách viết essay chi tiết

 • Brainstorming

Viết Essay là thể hiện sự hiểu biết và khả năng thực tế của bạn. Hãy phác thảo những câu hỏi liên quan đến chủ đề của bài viết, sau đó nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi bạn trả lời được những câu hỏi đó.

 • Thesis Statement

Luận đề là câu quan trọng nhất trong bài văn. Tạo ra luận đề cũng là công việc khó khăn nhất đối với người viết Essay. Luận đề phải là một câu súc tích và rõ ràng, nó nêu lên các điểm chính cần phải viết trong phần thân bài, và nó cũng cho độc giả biết bạn sẽ viết gì trong bài văn.

 • Outline

Phác thảo dàn ý ngay lập tức cho bài Essay. 

Phác thảo dàn ý cho mỗi đoạn thân bài tương ứng với một luận điểm theo thứ tự trong luận đề.

Nêu ra những điểm cần viết cho từng đoạn.

4. Tips hay khi viết essay

– Bạn cần phải đọc sách báo càng nhiều càng tốt vì nó giúp cho bạn khám phá ra những cách viết mới hay những cấu trúc câu hay và độc đáo, nhờ thế bạn sẽ áp dụng vào bài Essay của mình để làm cho nó sinh động và chuyên nghiệp hơn.

– Hãy sử dụng càng nhiều từ đồng nghĩa càng tốt để làm cho bài văn của bạn sinh động tránh nhàm chán.

– Nhớ thêm từ chuyển ý như là trạng từ trước mỗi đoạn văn và mỗi câu nếu có thể, vì nó sẽ làm cho bài văn của bạn mượt mà và chuyên nghiệp hơn.

– Sau khi viết xong, bạn vẫn chưa thật sự hoàn tất. Công việc của bạn lúc này là quay lại đọc lại toàn bộ bài văn và sửa những lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, nội dung bài văn, và cách trang trí bài văn cho hợp lý.

– Ngoài ra, bạn cần phải nhờ một người nào đó rành về Tiếng Anh đọc lại bài văn của bạn và sửa những lỗi bạn mắc phải để chắc chắn rằng bài văn của bạn được hoàn hảo.

Categories
My Blog

Bí kíp viết bài assignment chuẩn và đạt điểm cao

Học tập tại các trường đại học thật không dễ dàng khi bạn phải hoàn thành biết bao nhiêu bài assignment với những yêu cầu vô cùng khắt khe? Với bí kíp viết bài assignment cực kỳ chuẩn dưới đây, thì để đạt điểm cao trong các bài luận của bạn là điều hoàn toàn trong tầm với.

Bí kíp viết bài assignment chuẩn và đạt điểm cao

Ngoài các bài tập nhóm và thuyết trình trên lớp, thì viết luận là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá chất lượng học tập cho từng kì học. Giáo viên đưa ra tỉ lệ phần trăm của bài luận để hợp thức hóa môn học tùy theo quy chế của trường và ngành học.

>>> Xem thêm: Hình thức bài assignment như thế nào là chuẩn?

1. Hãy đưa ra dẫn chứng để thuyết phục người đọc

Để “ăn điểm” phần nội dung, bạn đặc biệt nên chú ý tới thân bài. Khi viết luận, bạn nên chia vấn đề thành các luận điểm lớn và thành từng đoạn riêng biệt để dễ phân tích cũng như để thuận tiện cho sự theo dõi của người đọc, tránh trường hợp chưa giải quyết được luận điểm này đã nhảy sang luận điểm khác vì sẽ khiến người đọc có cảm giác vấn đề không được giải quyết thấu đáo. 

Kinh nghiệm giữ cho bài luận “đi theo một đường thẳng xuyên suốt” với đề tài chính, bạn hãy chắc chắn thường xuyên nhắc đến vấn đề/câu hỏi mà đề bài đưa ra. Khi kết thúc một luận điểm chính ở phần thân bài, bạn nên tự hỏi lại tại sao những gì vừa trình bày có liên quan đến đề bài (và nếu chưa thỏa đáng thì có nên đào sâu hoặc bỏ ý vừa xong). Cách này sẽ giúp bạn luôn đi đúng hướng và tạo ra móc xích liên kết với đoạn tiếp sau.

Sử dụng dẫn chứng sau mỗi luận điểm cũng là một cách làm phổ biến của các du học sinh tiền bối – mang ý nghĩa giải thích và tạo sức thuyết phục cho bài viết. Dẫn chứng ở đây có thể là trích dẫn trong một tác phẩm chuyên ngành, một học thuyết, một số liệu cập nhật nào đó mang tính thời sự hay câu nói của người nổi tiếng. Dẫn chứng càng mang tính thời sự, độc đáo sẽ càng thu hút được sự chú ý của người đọc. Đối với những bài luận yêu cầu quan điểm cá nhân, các dẫn chứng “dựa trên một câu chuyện có thật” từ trải nghiệm của bản thân sẽ giúp bạn nổi bật.

2. Cấu trúc mạch lạc

Cũng như những bài luận ở Việt Nam, việc lên cấu trúc cho bài luận là điều cần làm trước hết. Bạn không nên bắt tay nào viết ngay mở đầu khi không biết mình sẽ đưa ra những ý gì ở phần thân bài và kết bài. Trước hết hãy suy nghĩ và viết lên giấy nháp những luận điểm quan trọng bạn muốn đề cập và nguồn tham khảo đi cùng với mỗi luận điểm ấy. Một bài luận xuất sắc sẽ mạch lạc từ ý này sang ý khác và không vòng vo. 

Trong phần mở bài, các câu hỏi hoặc vấn đề cần thảo luận nên được trình bày rõ ràng để khái quát điều mà người viết đang đề cập. Những vấn đề này sẽ được trình bày và giải quyết trong phần thân bài một cách sâu sắc, tỉ mỉ hơn dưới dạng các luận điểm chính, và đi kèm với mỗi luận điểm là lập luận, quan điểm của tác giả cùng những dẫn chứng minh họa.

3. Nhớ đọc kỹ bài assignment của bạn trước khi nộp

Ngữ pháp, chính tả và cách xây dựng câu cú vô cùng quan trọng với một bài luận, đặc biệt là với các ngành học thuộc lĩnh vực Khoa Học Xã Hội và Truyền thông. Ở khoa Thông tin Truyền thông (Viện Đại Học Khoa Học Công Nghệ Besancon, Pháp), Expression trở thành môn học “hắc ám” của sinh viên vì cô giáo bộ môn sẵn sàng trừ 0,5 điểm cho một lỗi chính tả.  Sinh viên trong khoa vẫn thường truyền tụng giai thoại đã có một anh bạn bị 20 điểm âm vì sai quá nhiều lỗi chính tả trong bài luận. Tất nhiên, các sinh viên nước ngoài sẽ được du di cho một số lỗi khó, nhưng đối với các lỗi chính tả cơ bản, họ vẫn phải nhận điểm trừ không thương tiếc. Để khắc phục nhược điểm này, cách duy nhất là luyện viết thường xuyên. Bạn cần phải đọc đi đọc lại bài luận, cũng như nhờ người khác đọc vì người ngoài sẽ dễ nhận ra lỗi hơn chính người viết. Nhớ rằng đừng nộp bản viết đầu ngay lập tức, vì nó có khả năng nhiều lỗi sai. Để bản thân nghỉ ngơi 1 – 2 ngày rồi hãy quay lại đọc bài luận với đầu óc tỉnh táo, lúc đó lỗi sai sẽ dễ dàng tìm thấy hơn (và bạn cũng có thời gian nhờ trợ giảng hay bạn bè đọc hộ bài để cùng “săn” lỗi sai của nhau chẳng hạn). Lời khuyên này không chỉ dành viết luận mà còn cho tất cả những văn bản viết bằng tiếng nước ngoài như: viết bài tự luận, viết writing task 2 cho bài thi IELTS…

Thêm một vấn đề thường gặp của học sinh Việt Nam được giáo viên nước ngoài chỉ ra là thường xuyên sử dụng những từ “đao to búa lớn” và luôn cố gắng đa dạng hóa từ ngữ. Đồng ý rằng không nên lặp đi lặp lại một từ xuyên suốt cả bài viết, nhưng bạn hãy chắc chắn tìm ra đúng từ để thay thế. Có nhiều từ đồng nghĩa dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhưng ngữ cảnh của chúng lại khác nhau. Sử dụng không đúng chỗ sẽ làm lộ rõ khuyết điểm ngoại ngữ và đánh mất sự tự nhiên, liền mạch của bài viết. Ví dụ như “I established a dissimilar automobile itinerary this daybreak” thay vì đơn giản là “I found a new bus route this morning”.

Lời khuyên là đừng nên lo lắng về việc cho người đọc thấy bạn có “núi” từ vựng phong phú như thế nào mà hãy tập trung vào ý chính, lý lẽ logic cùng với những chứng cứ hay, số liệu chính xác và kết luận thông minh, bởi những yếu tố trên chính là “công thức” giúp bạn để lại ấn tượng tốt nhất khi viết luận.

4. Làm thế nào để có một bài assignment thật là thuyết phục?

Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt 

Hãy dành cho bản thân nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì bạn sẽ viết và bàn luận. Giáo viên hướng dẫn sẽ dễ dàng nhận ra đâu là bài được viết trong 2 ngày và bài được chuẩn bị cả một tuần trước! Chính vì thế, đừng chủ quan cho rằng 2000 từ “không là gì khó khăn” mà chờ đến hạn nộp bài mới nháo nhào cắm cúi vào viết. Hãy thử phương pháp đặt mục tiêu viết, ví dụ 500 từ/ngày để giảm tải căng thẳng và có thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi đặt bút viết.

Trong quá trình lập dàn ý, bạn cần đọc trước những tài liệu được cung cấp bởi giảng viên. Bài luận của bạn sẽ có điểm cộng nếu bạn cho thấy mình đã đọc những tài liệu liên quan và biết cách vận dụng dẫn chứng.

Nhớ dẫn nguồn tham khảo nếu không muốn bị phạt nặng

Thông thường, các trường ở các nước nói tiếng Anh sử dụng lối dẫn nguồn APA của American Psychological Association (Hội Tâm lí Hoa Kỳ), yêu cầu đoạn trích dẫn phải được xuất hiện trong bài luận cũng như phần dẫn thông tin tham khảo ở cuối bài. Nếu chẳng may quên “động tác” này, bạn sẽ gặp rắc rối to đấy, thậm chí còn có thể bị nhà trường áp dụng các hình thức kỷ luật và quy tội đạo văn. Do đó, hãy dùng các trang web lọc đạo văn như Urkund, Turnitin hoặc công cụ lọc đạo văn của nhà trường (nếu trường bạn có áp dụng hình thức này đối với các bài luận nộp qua mạng) trước khi nộp nhé!

Lưu lại danh sách nguồn tham khảo sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều

Việc tổng hợp lại nguồn tham khảo tốn thời gian hơn bạn nghĩ, nên để dễ dàng hơn bạn nên tạo một danh sách những nguồn bạn đã sử dụng. Nhớ là hãy ghi lại số trang có thông tin từ sách hay đường link.

Và những trang web tham khảo như Voices of Youth (với những góc nhìn đa chiều trước các vấn đề nổi cộm của thế giới), Google Scholar hay Online Writing Lab (chuyên cung cấp chi tiết các trích dẫn từ tác phẩm, sách báo, tài liệu giảng viên và thậm chí là các bài tập ESL) sẽ giúp bạn tích lũy những kiến thức và kỹ năng viết luận quý báu!