Categories
My Blog

Giảng viên muốn điều gì trong bài assignment của bạn?

Để đạt được số điểm ấn tượng cho bài assignment của mình, trước hết bạn cần trả lời được câu hỏi: “Giảng viên muốn điều gì trong bài assignment?” Nếu bạn chưa có câu trả lời, hãy cùng khám phá trong bài viết này của nhanlamassignment.com nhé!

Giảng viên muốn điều gì trong bài assignment của bạn?

Giảng viên / trợ giảng đặt các loại bài assignment khác nhau như một phần của khóa học của bạn để kiểm tra những gì bạn nghĩ, biết, hiểu và/hoặc có thể làm như là kết quả của việc hoàn thành một phần của công việc hoặc khóa học. Cũng như hiểu được những gì bạn phải làm để hoàn thành một bài assignment. Do đó, bạn phải biết những gì các giảng viên / gia sư đang tìm kiếm hoặc kiểm tra.

1. Kết quả học tập

Kết quả học tập là báo cáo về những gì bạn ​biết, hiểu và / hoặc làm khi hoàn thành một phần công việc cụ thể. Chúng sẽ giúp giải thích:

  • Những gì bạn mong đợi và những gì bạn cần biết
  • Những gì sẽ được đánh giá và làm thế nào nó sẽ được đánh giá
  • Tầm quan trọng / giá trị của các phần khác nhau của nội dung và của các bài tập khác nhau
  • Làm thế nào để tiếp cận việc học / bài tập của bạn.
  • Tìm kiếm kết quả học tập trong tài liệu khóa học của bạn. Nếu bạn không chắc chắn kết quả học tập là gì, hãy hỏi giảng viên / trợ giảng của bạn.

2. Giảng viên/trợ giảng muốn kiểm tra điều gì?

Khi bài tập được xếp loại / chấm điểm, bạn sẽ được đánh giá về nội dung (nghĩa là câu trả lời của bạn), cách viết, cấu trúc và cách trình bày và tham chiếu. Giảng viên sẽ xem xét những yếu tố sau:

– Bạn sử dụng tiếng Anh đã đúng học thuật chưa. Ví dụ: Ngôn ngữ txt, tiếng lóng hoặc ngôn ngữ xấu là không thể chấp nhận được trong các bài tập, diễn đàn hoặc trong email cho giảng viên / trợ giảng.

– Văn bản đã ngắn gọn, rõ ràng và chính xác hay chưa?

– Bài tập đã đọc tốt chưa, tức là nó đã trôi chảy chưa?

– Bài assignment đã được chia thành các đoạn với cấu trúc hoàn chỉnh chưa, mỗi một chủ đề có được phân chia thành một đoạn mới không?

– Câu văn đã đầy đủ, với dấu câu được sử dụng đã chính xác chưa?

– Định dạng, cấu trúc và bố trí chính xác chưa?

– Bạn có sử dụng chữ viết tắt không, nếu có thì từ viết tắt đã chính xác chưa? Cố gắng không sử dụng chúng, trừ khi chúng được nhận ra, tức là được tìm thấy trong một từ điển tốt. Viết tất cả các từ viết tắt đầy đủ trong lần đầu tiên bạn sử dụng chúng và bao gồm các từ viết tắt trong ngoặc, ví dụ: Tổ chức đào tạo công nghiệp (ITO). Sau đó, bạn có thể sử dụng ITO.

3. Những điều bạn cần ghi nhớ

Các môn học khác nhau có các quy ước khác nhau cho công việc bằng văn bản và các giảng viên / trợ giảng khác nhau có thể mong đợi những điều khác nhau của sinh viên của họ. Vì vậy, khi bạn đã sẵn sàng để làm bài tập của mình, hãy kiểm tra tài liệu khóa học của bạn để tìm hiểu kỹ càng những gì bạn cần làm.

Nếu bạn vẫn không chắc chắn liên hệ với giảng viên / gia sư của bạn.