Categories
My Blog

Hình thức bài assignment như thế nào là chuẩn?

Định dạng và trình bày bài tập của bạn một cách chính xác là rất quan trọng. Bao gồm định dạng và bố cục, đếm từ, tham chiếu APA, văn phong, ngữ pháp và chính tả. Vậy hình thức bài assignment như thế nào là chuẩn? Hãy cùng nhanlamassignment.com tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Hình thức bài assignment như thế nào là chuẩn

>>> Xem thêm: Bí kíp viết bài assignment chuẩn và đạt điểm cao

Trước khi làm bài assignment, bạn hãy nhớ:

– Kiểm tra tài liệu học tập của bạn, trang khóa học, email từ giảng viên của bạn hoặc câu hỏi bài tập để biết cách trình bày.

– Đọc hướng dẫn cẩn thận và chắc chắn rằng bạn hiểu chúng và làm theo chính xác.

Nếu bạn không biết rõ về những gì mà bạn được yêu cầu. Hãy gửi email cho giảng viên của bạn. 

Một số giảng viên cho rằng sinh viên sẽ biết cách trình bày công việc theo tiêu chuẩn hoặc chất lượng cần thiết và không nên đưa ra hướng dẫn cụ thể. 

Nếu bạn rơi vào trường hợp này, hãy làm theo các hướng dẫn chung dưới đây:

1. Định dạng file

Hầu hết các bài tập nên được viết bằng MS Word. Nếu bạn không có MS Word, hãy truy cập Office 365 trong My Open Polytechnic để tải xuống và truy cập phiên bản miễn phí.

Bài assignment có thể được gửi một trong các định dạng tệp sau: .doc, .docx, .xls, .xlsx hoặc .rtf.

Không gửi tệp html, trang web, tệp CAD, Visio (.vsd), PowerPoint (.ppt), PDF s (.pdf) hoặc tệp zip trừ khi bạn được yêu cầu  làm như vậy.

2. Phông chữ

Sử dụng một phông chữ sans serif rõ ràng, dễ đọc, như Verdana, Calibri, Tahoma hoặc Arial, và nhất quán và sử dụng cùng một phông chữ trong suốt bài assignment đó.

Sử dụng văn bản màu đen trên nền trắng. Tránh màu nền hoặc văn bản có màu khác màu đen trừ khi bạn có lý do đặc biệt để sử dụng chúng (ví dụ: nếu bạn mắc chứng khó đọc).

Bạn nên sử dụng cỡ chữ 11 hoặc 12 điểm cho bài assignment

3. Dãn dòng

– Sử dụng khoảng cách 1,5 hoặc gấp đôi và lề cần rộng một chút để dễ dàng cho việc bình luận hay đánh dấu của giảng viên.

– Hãy để lại một dòng trống giữa các đoạn.

– Nếu các câu hỏi ngắn, hãy để một dòng trống giữa mỗi câu hỏi. Nếu chúng dài, hãy bắt đầu mỗi câu hỏi trên một trang mới.

– Bạn nên căn lề trái thay vì căn lề đều về cả hai phía bởi nó trông có vẻ gọn gàng nhưng lại dễ bị dãn cách giữa các từ.

4. Tiêu đề

Hãy in đậm tiêu đề chứ không nên gạch chân hoặc in nghiêng

Thường thì bài assignment không yêu cầu có tiêu đề phụ, trừ khi bạn làm bài báo cáo (reports)

5. Trang tiêu đề

Hầu hết các bài assignment đều yêu cầu một trang tiêu đề, bao gồm những nội dung sau đây:

 • Tiêu đề và số trang của bài assignment
 • Mã số khóa học và tên
 • Hạn nộp bài
 • Tên đầy đủ của bạn và mã số sinh viên.

Thông tin này nên được tập trung, bắt đầu khoảng một phần ba đường xuống trang.

6. Đánh số trang

 • Đánh số tất cả các trang trừ trang tiêu đề.
 • Bảng và số liệu phải được đánh số và chú thích rõ ràng. Chú thích bảng được đặt phía trên bảng, trong khi chú thích cho số liệu nằm bên dưới hình.
 • Không đánh số các mục trong danh sách tham khảo.

7. Đầu trang và chân trang

Chèn một tiêu đề hoặc chân trang trên mỗi trang (trừ trang tiêu đề). Nó nên chứa:

 • Tên của bạn (first name và last name)
 • Mã số học sinh của bạn
 • Mã số khóa học
 • Mã số bài tập
 • Số trang

8. Số lượng từ

Bao gồm số từ (số lượng từ trong bài tập của bạn) ở cuối bài tập, không bao gồm các tài liệu tham khảo và phụ lục. Bài tập của bạn không được quá 10% dưới hoặc vượt quá số lượng từ quy định. Hãy nhớ rằng trang tiêu đề / tiêu đề, danh sách tham khảo và các phụ lục không được bao gồm trong số từ.

9. Danh sách tham khảo

Danh sách tham chiếu xuất hiện ở cuối bài tập và sẽ bắt đầu trên một trang mới có tiêu đề ‘Tài liệu tham khảo’.

10. Phụ lục

Các phụ lục được sử dụng cho những thông tin:

 • Quá dài để đưa vào nội dung bài tập của bạn, hoặc
 • Bổ sung hoặc bổ sung thông tin bạn đang cung cấp.

Bắt đầu mỗi phụ lục (nếu có) trên một trang mới. Nếu chỉ có một nhãn phụ lục thì ‘Phụ lục, không có số, nhưng nếu có nhiều nhãn thì Phụ lục A, Phụ lục B, v.v. Trong văn bản chính của bài tập của bạn, hãy tham khảo Phụ lục theo nhãn, ví dụ: Phụ lục A.