Categories
My Blog

Hướng dẫn cách viết Reflective Essay

Lần đầu tiên bạn viết Reflective Essay và bạn chưa biết cách? Trong bài viết này, nhanlamassignment.com sẽ chia sẻ với bạn cách viết Reflective Essay chi tiết nhất.

Hướng dẫn cách viết Reflective Essay

>>> Xem thêm: Cách viết bài Opinion Essay chi tiết nhất

1. Reflective Essay là gì?

Các bài luận phản ánh mô tả một sự kiện hoặc trải nghiệm, sau đó phân tích ý nghĩa của trải nghiệm đó và những gì có thể học được từ nó. Điều làm nên một bài tiểu luận phản ánh là người viết cần phải phân tích một sự kiện trong quá khứ từ hiện tại.

Các bài tiểu luận phản ánh đòi hỏi người viết phải cởi mở về những suy nghĩ và cảm xúc của họ để vẽ nên một bức tranh chân thực về quá khứ, tính cách và những đặc điểm cá nhân của họ. Chúng nên bao gồm một bản tóm tắt sống động và mô tả về trải nghiệm để người đọc cảm thấy họ cũng đã trải nghiệm nó. Chúng cũng nên bao gồm lời giải thích về suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của bạn.

2. Bạn có thể viết về điều gì trong bài Reflective Essay?

Các chủ đề phổ biến nhất một bài tiểu luận phản ánh bao gồm:

  • Một trải nghiệm thực sự
  • Một cái gì đó bạn tưởng tượng ra
  • Một nơi hoặc một đối tượng đặc biệt
  • Một cái gì đó bạn đã đọc, xem, nhìn thấy, chạm vào, nếm, ngửi hoặc nghe.

3. Tổ chức bài Reflective Essay như thế nào?

Việc tổ chức một bài luận phản ánh cũng giống với các loại bài essay khác. Một bản phác thảo của một bài essay phản ánh tuyệt vời được trình bày như dưới đây:

Đoạn văn giới thiệu (Introduction)

Đoạn đầu tiên của bạn nên là phần giới thiệu trong đó bạn xác định chủ đề và cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về ấn tượng mà nó tạo ra cho bạn. Đoạn giới thiệu của bạn cũng nên bao gồm một tuyên bố luận án sẽ đóng vai trò là tâm điểm của bài viết của bạn.

Thân bài (Body)

Trong đoạn thân bài đầu tiên, hãy viết về một lý do khiến đối tượng của bạn tạo ấn tượng với những gì bạn đã làm. Đây là một bài luận phản ánh, có nghĩa là bạn có thể suy đoán. Không có câu trả lời đúng hay sai trong loại bài essay này.

Trong đoạn thân thứ hai, hãy viết về lý do thứ hai mà đối tượng của bạn tạo ấn tượng với bạn rằng nó đã làm. Sau đó, hãy giải thích.

Trong đoạn thân thứ ba, hãy viết về lý do thứ ba mà đối tượng của bạn tạo ấn tượng với bạn rằng nó đã làm. Sau đó, hãy giải thích.

Kết luận (Conclusion)

Tóm tắt lại luận điểm luận án của bạn và lý do bạn đưa ra trong phần chính của bài luận. Tổng hợp bài viết của bạn với một vài điểm về chủ đề của bạn và một số suy nghĩ phản ánh kết thúc.